Συμπεριφορές και προκαταλήψεις απέναντι στους γραπτούς και στους άγραφους κανόνες της οικογένειας. του σχολείου και της κοινωνίας

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα που συνδιοργανώνουν ο Τομέας Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΚΥΚΑμεΑ) και η Σχολή Γονέων Νομού Πέλλας. με το γενικό τίτλο: ' Συμπεριφορές και προκαταλήψεις απέναντι στους γραπτούς και στους άγραφους κανόνες της οικογένειας. του σχολείου και της κοινωνίας ' ΤΟΠΟΣ Έδεσσα. κινηματοθέατρο ' Μέγας Αλέξανδρος ' ΧΡΟΝΟΣ Τετάρτη 10 Μαϊου 2006. ώρες 16:30 - 21:00 Στην ημερίδα εκτός των άλλων θα παρουσιαστούν και τα προϊόντα από την εφαρμογή δύο προγραμμάτων ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέματα αγωγής υγείας με φορέα υλοποίησης το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ενέργεια 2.4.3.γ) και συγκεκριμένα: 1. τα αποτελέσματα ερευνών με το γενικό τίτλο: 'διερεύνηση της ποιότητας της συμπεριφοράς στην οικογένεια. το σχολείο και την κοινωνία' 2. τα αποτελέσματα ερευνών με το γενικό τίτλο: 'διερεύνηση της λειτουργίας των κανόνων στην οικογένεια. το σχολείο και την κοινωνία' 3. τα αποτελέσματα έρευνας της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΚΥΚΑμεΑ με τίτλο: 'τι γνώμη έχουν οι νέοι για το γάμο και την αναπηρία;' 4. η εμπειρία από την ανάπτυξη τμημάτων του επιμορφωτικού προγράμματος 'συμβουλευτική γονέων' της Σχολής Γονέων Νομού Πέλλας Η ημερίδα είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Νομού Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής. Προσκαλούνται ιδιαίτερα να την παρακολουθήσουν οι μαθητές/-τριες των σχολείων του Νομού Πέλλας. οι φοιτητές/-τριες. οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και οι Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών/-τριών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κιουρτσής. υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Τηλέφωνα: 2381021809 & 6945872207 Τηλεομοιοτυπία (fax): 2381026414 e-mail: agyg@dide.pel.sch.gr Ιστοσελίδα: http://grde.pel.sch.gr

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα που συνδιοργανώνουν ο Τομέας Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΚΥΚΑμεΑ) και η Σχολή Γονέων Νομού Πέλλας. με το γενικό τίτλο:

' Συμπεριφορές και προκαταλήψεις απέναντι
στους γραπτούς και στους άγραφους κανόνες
της οικογένειας. του σχολείου και της κοινωνίας '

ΤΟΠΟΣ Έδεσσα. κινηματοθέατρο ' Μέγας Αλέξανδρος '
ΧΡΟΝΟΣ Τετάρτη 10 Μαϊου 2006. ώρες 16:30 - 21:00

Στην ημερίδα εκτός των άλλων θα παρουσιαστούν και τα προϊόντα από την εφαρμογή δύο προγραμμάτων ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέματα αγωγής υγείας με φορέα υλοποίησης το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ενέργεια 2.4.3.γ) και συγκεκριμένα:

1.  τα αποτελέσματα ερευνών με το γενικό τίτλο: 'διερεύνηση της ποιότητας της συμπεριφοράς στην οικογένεια. το σχολείο και την κοινωνία'

2.  τα αποτελέσματα ερευνών με το γενικό τίτλο: 'διερεύνηση της λειτουργίας των κανόνων στην οικογένεια. το σχολείο και την κοινωνία'

3.  τα αποτελέσματα έρευνας της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΚΥΚΑμεΑ με τίτλο:
     'τι γνώμη έχουν οι νέοι για το γάμο και την αναπηρία;'

4. η εμπειρία από την ανάπτυξη τμημάτων του επιμορφωτικού προγράμματος 'συμβουλευτική γονέων' της Σχολής Γονέων Νομού Πέλλας

Η ημερίδα είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Νομού Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής. Προσκαλούνται ιδιαίτερα να την παρακολουθήσουν οι μαθητές/-τριες των σχολείων του Νομού Πέλλας. οι φοιτητές/-τριες. οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και  οι Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών/-τριών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Πληροφορίες:   
Κωνσταντίνος Κιουρτσής. υπεύθυνος Αγωγής Υγείας
Τηλέφωνα:     2381021809  &  6945872207
Τηλεομοιοτυπία (fax):  2381026414
e-mail:  agyg@dide.pel.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://grde.pel.sch.gr