Νέος διαγωνισμός για μαθητές ΕΛ & ΤΕΕ

Νέος διαγωνισμός 'Βραβείο Νεότητας για την Ανάπτυξη Έμφαση στην Αφρική' ανοικτός για μαθητές Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ με προθεσμία 15/9/06!!! Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπορεί στην αναπτυξιακή συνεργασία στην Αφρική. Τον Οκτώβριο του 2005. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία νέα 'Στρατηγική για την Αφρική'. με μία αποφασιστική δέσμευση να κάνει 'περισσότερα. καλύτερα και ταχύτερα'. Νέοι ηλικίας 16 έως 18 ετών από ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας έργα τέχνης για να αναδείξουν τη αναπτυξιακή συνεργασία στην Αφρική. Το δημιουργικό τους όραμα μπορεί να βοηθήσει στο να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις οι συμμαθητές τους. οι καθηγητές. οι οικογένειες και άλλοι. Οι εθνικοί νικητές και επιλαχόντες κάθε χώρας θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες μέσα Οκτωβρίου για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση 'Ημέρες Ανάπτυξης'. Επίσης. οι νικητές θα επισκεφτούν μία Αφρικανική χώρα. Θα είναι πολύ σημαντική ευκαιρία να δουν στην πράξη το πώς λειτουργεί η συνεργασία για την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής. Περισσότερες πληροφορίες στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο και πιο συγκεκριμένα > Οδηγός για τους καθηγητές: http://www.dyp2006.org/ww/el/pub/dev_youth_prize/info/guidelines.htm Βραβεία: http://www.dyp2006.org/ww/el/pub/dev_youth_prize/info/prizes.htm Υποβολή μίας φωτό. αφίσας ή πολυμεσικής παρουσίασης σχετικά με το περιβάλλον της Αφρικής (βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του νερού. στοπ στην ερήμωση. μείωση της εκδάσωσης. αστικοποίηση) ή σχετικά με την υγεία στην Αφρική (παιδική και μητρική θνησιμότητα. υποσιτισμός. πείνα / λιμός). Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα έργο τέχνης που να είναι απλό. έξυπνο και συγχρονισμένο με το μήνυμά του. Καλή επιτυχία...

Νέος διαγωνισμός 'Βραβείο Νεότητας για την Ανάπτυξη Έμφαση στην Αφρική' ανοικτός για μαθητές Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ με προθεσμία 15/9/06!!!
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπορεί στην αναπτυξιακή συνεργασία στην Αφρική. Τον Οκτώβριο του 2005. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία νέα 'Στρατηγική για την Αφρική'. με μία αποφασιστική δέσμευση να κάνει 'περισσότερα. καλύτερα και ταχύτερα'. Νέοι ηλικίας 16 έως 18 ετών από ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας έργα τέχνης για να αναδείξουν τη αναπτυξιακή συνεργασία στην Αφρική. Το δημιουργικό τους όραμα μπορεί να βοηθήσει στο να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις οι συμμαθητές τους. οι καθηγητές. οι οικογένειες και άλλοι. Οι εθνικοί νικητές και επιλαχόντες κάθε χώρας θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες μέσα Οκτωβρίου για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση 'Ημέρες Ανάπτυξης'. Επίσης. οι νικητές θα επισκεφτούν μία Αφρικανική χώρα. Θα είναι πολύ σημαντική ευκαιρία να δουν στην πράξη το πώς λειτουργεί η συνεργασία για την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής.

Περισσότερες πληροφορίες στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο και πιο συγκεκριμένα > Οδηγός για τους καθηγητές: http://www.dyp2006.org/ww/el/pub/dev_youth_prize/info/guidelines.htm
Βραβεία: http://www.dyp2006.org/ww/el/pub/dev_youth_prize/info/prizes.htm

Υποβολή μίας φωτό. αφίσας ή πολυμεσικής παρουσίασης σχετικά με το περιβάλλον της Αφρικής (βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του νερού. στοπ στην ερήμωση. μείωση της εκδάσωσης. αστικοποίηση) ή σχετικά με την υγεία στην Αφρική (παιδική και μητρική θνησιμότητα. υποσιτισμός. πείνα / λιμός).

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα έργο τέχνης που να είναι απλό. έξυπνο και συγχρονισμένο με το μήνυμά του.
Καλή επιτυχία...