Χρηματοδότηση για σχολεία από το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας

Το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας χρηματοδοτεί προτάσεις σχολείων που θέλουν να υλοποιήσουν προγράμματα αθλητικά. καλλιτεχνικά. πολιτισμικά. διαπολιτισμικά κ.λ.π. Οι οδηγίες και το έντυπο αίτησης είναι ήδη στην Ιστοσελίδα μας www.sch.gr/theatro και παρόλο που οι οδηγίες είναι ...52 σελίδες! αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε.

Δίκτυα σχολείων που θα προτείνουν το ίδιο θέμα ίσως έχουν καλύτερη τύχη! Κατά συνέπεια καλό είναι να συνεργαστούμε σε θεματικές που είναι κοντά δικά μας ενδιαφέροντα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 15/11/02 !!
καλή τύχη!