5ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Στις 10 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το 5ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Η ελληνική οικονομία μπροστά στη σύγκλιση: Υποδομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Υλικό από την ενότητα Τηλεπικοινωνίες - Κανονιστικό Πλαίσιο έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του sch.gr.