Νέος αριθμός κλήσης και Σύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω δρομολογητή

Αξιότιμοι κύριοι.

Το σχολείο σας διασυνδέεται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) με κατάλληλη δικτυακή συσκευή (Δρομολογητής-Router). H συσκευή αυτή έχει τοποθετηθεί μαζί με τον υπόλοιπο δικτυακό εξοπλισμό σε κατάλληλη βάση στήριξης (ικρίωμα) στο χώρο του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής του ή σε κατάλληλο χώρο στις διοικητικές μονάδες. Η σύνδεση στο ΠΣΔ γίνεται με γραμμή του ΟΤΕ τύπου ISDN ή απλή τηλεφωνική. Ο δρομολογητής έχει ρυθμιστεί με τον αριθμό σύνδεσης του ΠΣΔ (0962488888) που ισχύει αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με την τελική φάση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (http://www.eett.gr/gr_pages/index2.htm). που αποφασίστηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). από τις 3 Νοεμβρίου 2002. ο Ενιαίος Πανελλαδικός Αριθμός Κλήσης (ΕΠΑΚ) για τη σύνδεσή σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. από 0962488888 θα μετατραπεί σε 8962488888. (Αντικατάσταση του 0 με το 8). Η αλλαγή αυτή θα γίνει χωρίς να υπάρξει χρονικό διάστημα κατά το οποίο να λειτουργούν και οι 2 αριθμοί κλήσης ταυτόχρονα.

Με δεδομένη αυτή την αλλαγή και με στόχο να μην υπάρξει διαταραχή της πρόσβασης των σχολικών μονάδων στο ΠΣΔ. η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών θα προβεί στην απαραίτητη ρύθμιση των δρομολογητών μέσω του συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης δρομολογητών που διαθέτει. εφόσον βέβαια βρίσκονται σε λειτουργία.

Για να είναι δυνατό αυτό. θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι και την 10η Νοεμβρίου ο δικτυακός εξοπλισμός που βρίσκεται στο ικρίωμα καθώς και το σχετικό τερματικό της ISDN γραμμής. που βρίσκεται μέσα ή κοντά σ' αυτό. να βρίσκονται σε λειτουργία συνεχώς επί 24ώρου βάσεως.

Θα θέλαμε λοιπόν για την αδιατάρακτη πρόσβαση της μονάδας σας στο ΠΣΔ να εξασφαλίσετε την αδιάλειπτη λειτουργία των συσκευών αυτών για το ως άνω χρονικό διάστημα προκειμένου να επιτραπεί στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών η ρύθμιση του νέου αριθμού κλήσης και η διαγραφή του παλιού μετά την 3η Νοεμβρίου 2002.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Τηλέφωνο: 0801-11-80181 (801-11-80181 μετά την 3η Νοεμβρίου)
E-mail : Σύμφωνα με την σελίδα : https://www.sch.gr/user_support/support_center.php

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας

Από την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του
Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου