7ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Δελτίο τύπου για το 7ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας που συνδιοργανώνει Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» στις 21, 22 και 23 Απριλίου 2015 στο ΝΟΗΣΙΣ.