Ασφάλεια και ενσωμάτωση στοιχείων σε ιστολόγια του ΠΣΔ

00141Η υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων του ΠΣΔ (https://blogs.sch.gr) βασίζεται σε ένα κεντρικό σύστημα, στο οποίο όλα τα ιστολόγια των μελών του ΠΣΔ μοιράζονται κοινό λογισμικό. Αυτό είναι σημαντικό επειδή μας επιτρέπει να αναβαθμίζουμε αλλά και να επιλύουμε προβλήματα που επηρεάζουν όλα τα ιστολόγια ταυτόχρονα. Έτσι, τα μέλη ΠΣΔ δεν χρειάζεται να ασχολούνται με τεχνικά θέματα του ιστολογίου τους. Ωστόσο η χρήση του κοινού λογισμικού είναι και επικίνδυνη. Αν ένα μέλος ΠΣΔ χρησιμοποιήσει κάποιο ακατάλληλο πρόσθετο (plugin) μπορεί να οδηγήσει (άθελά του) όλη την υπηρεσία σε κατάρρευση. Αυτός είναι και ο λόγος που το ΠΣΔ θέτει κάποιους περιορισμούς στο τι επιτρέπεται να εισάγετε στο ιστολόγιο σας.
Αν γράφετε ή αντιγράφετε κώδικα από άλλο δικτυακό τόπο και αυτός εξαφανίζεται μετά την δημοσίευση του άρθρου, αυτό σημαίνει ότι η χρήση του δεν επιτρέπεται στο blogs.sch.gr.
Στη συνέχεια αναφέρουμε συγκεκριμένα τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται από Html tags, Javascripts, Flash, embeds και αρχεία. Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες στις σχετικές παραγράφους του εγχειριδιου χρήσης του blogs.sch.gr.

HTML Tags
Το blogs.sch.gr επιτρέπει τα παρακάτω HTML σε άρθρα, σελίδες και μονάδες:
address, a, abbr, acronym, area, article, aside, b, big, blockquote, br, caption, cite, class, code, col, del, details, dd, div, dl, dt, em, figure, figcaption, footer, font, h1, h2, h3, h4, h5, h6, header, hgroup, hr, i, img, ins, kbd, li, map, ol, p, pre, q, s, section, small, span, strike, strong, sub, summary, sup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr, tt, u, ul, var
Κώδικας που συχνά προσφέρεται από αλλούς δικτυακούς τόπους περιλαμβάνει τα  embed, frame, iframe, form, input, object, textarea κ.α. που από ότι βλέπετε δεν ανήκουν στην παραπάνω λίστα. Η χρήση τους δεν επιτρέποται στο blogs.sch.gr για λόγους ασφαλείας και αφαιρούνται αυτόματα κατά την δημοσίευση του άρθρου/σελίδας.

JavaScript
Η χρήση κώδικα JavaScript δεν επιτρέπεται σε ιστολόγια του blogs.sch.gr. H JavaScript μπορεί να είναι επικίνδυνη με διάφορους τρόπους. Π.χ. εμφάνιση pop up παραθύρων με ακατάλληλο περιεχόμενο.

Flash και άλλα ενσωματωμένα αντικείμενα (embeds)
Η χρήση Flash και άλλα embeds δεν επιτρέπονται σε ιστολόγια του blogs.sch.gr. Οι προθέσεις σας μπορεί να είναι αθώες και απλώς να θέλετε να εμπλουτίσετε το ιστολόγιο σας με κάτι ωραίο, αλλά κάποιος μπορεί να δοκιμάσει να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους embeds για να «χακάρει» το ιστόλογιο ή το ιστολόγιο κάποιου άλλου.
Υπάρχουν διάφοροι ασφαλείς τρόποι για να ενσωματώσετε πολυμέσα, Videos, και στοιχεία από άλλους δικτυακούς τόπους π.χ. από το issuu στο ιστολόγιο σας, οι οποίοι και περιγράφονται στο εγχειρίδιο της υπηρεσίας https://blogs.sch.gr/blogs_manual.

Αρχεία
Μπορείτε να ανεβάσετε στο ιστολόγιο σας αρχεία πολυμέσων διαφόρων τύπων. Ο αρχικός διαθέσιμος χώρος για κάθε ιστολόγιο είναι 1000ΜΒ και το μέγιστο μέγεθος το κάθε μεμονωμένου αρχείου που μπορείτε να ανεβάσετε είναι 20ΜΒ. Μάθετε περισσότερα για τους επιτρεπόμενους τύπους και την διαδικασία φόρτωσης αρχείου στο https://blogs.sch.gr/blogs_manual#67