Σεμινάριο στο Παιδικό Μουσείο για την εκπαίδευση

Σεμινάριο στο Παιδικό Μουσείο για την εκπαίδευση

Σεμινάριο για τη δημιουργική αξιοποίηση των μουσειακών χώρων πρόκειται να ξεκινήσει. στις 13 Νοεμβρίου. στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (Κυδαθηναίων 14. τηλ.: 010-3312995-7).

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. αρχαιολόγους και όσους ενδιαφέρονται γενικότερα για το σύγχρονο μουσείο. οι οποίοι και θα έχουν την ευκαιρία:

  1. Να προσεγγίσουν την έννοια μουσείο και τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης στο μουσείο.
  2. Να ανακαλύψουν μεθόδους διδασκαλίας σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σταδίων της εξελικτικής ανάπτυξης του ανθρώπου αλλά και της δυναμικής της ομάδας.
  3. Να σχεδιάσουν και να οργανώσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  4. Να κατανοήσουν και να εξελίξουν την έννοια της ερμηνείας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή εκθέματος.
  5. Να ερευνήσουν τους αποτελεσματικούς τρόπους προετοιμασίας και αξιοποίησης μιας επίσκεψης στο μουσείο.

(πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)