Η Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Διημερίδα με θέμα την αξιοποίηση των ΝΤ στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή (Παλλήνη Αττικής) το Σάββατο 9 Νοεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλ. διεύθυνση
http://www2.ellinogermaniki.gr/ep/artemis/conference/