Προσαρμογή λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση στην επαγγελματική εκπαίδευση (Φάση ΙΙ)

Στο πλαίσιο της πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή». προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με τίτλο «Προσαρμογή λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση στην επαγγελματική εκπαίδευση (Φάση ΙΙ)» (Αρ. Προκ. ΕΥΕ 32/2006)