ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ‘Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας’ – Ιωάννινα. 17-20 Μαΐου 2007

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 17 έως 20 Μαΐου 2007. Με κεντρικό άξονα την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα αναδειχθούν οι παρακάτω θεματικές: Ιστορία. οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος Αναλυτικά Προγράμματα - Σχολικά εγχειρίδια Μέθοδοι διδασκαλίας Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών Εκπαιδευτικός - Σχολείο - Οικογένεια Διαπολιτισμική Αγωγή - Ειδική Αγωγή Το νέο κοινωνικό. πολιτισμικό και τεχνολογικό περιβάλλον και το σχολείο Το Ολοήμερο σχολείο Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Συνεδρίου: http://conf2007.edu.uoi.gr (Τηλ. επικ.: 26510 95881)

'Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας'
--------------------------------------------------------------------------------
 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 17 έως 20 Μαΐου 2007.

Με κεντρικό άξονα την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα αναδειχθούν οι παρακάτω θεματικές:

  • Ιστορία. οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος
  • Αναλυτικά Προγράμματα - Σχολικά εγχειρίδια
  • Μέθοδοι διδασκαλίας
  • Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  • Εκπαιδευτικός - Σχολείο - Οικογένεια
  • Διαπολιτισμική Αγωγή - Ειδική Αγωγή
  • Το νέο κοινωνικό. πολιτισμικό και τεχνολογικό περιβάλλον και το σχολείο
  • Το Ολοήμερο σχολείο


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Συνεδρίου:
http://conf2007.edu.uoi.gr
(Τηλ. επικ.: 26510 95881)
 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Γεώργιος Δ. Καψάλης
Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής