Υλικό σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό στον κόμβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Στον κόμβο του ΠΙ αναρτήθηκε υλικό σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό για το τελευταίο εξάωρο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ

Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει παραχθεί ένα CD με θέμα το Εκπαιδευτικό Λογισμικό για χρήση στο τελευταίο εξάωρο της Επιμόρφωσης. και βρίσκεται στη διαδικασία της αποστολής στα ΚΣΕ.
Στην σελίδα αυτή θα βρείτε όλο το υλικό όπως αυτό βρίσκεται στο cd σε μορφή zip.
Το αρχείο είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε μέγεθος (378 ΜΒ) και επομένως μπορείτε να το ανακτήσετε μόνο στην περίπτωση που διαθέτετε γρήγορη γραμμή. Σε αντίθετη περίπτωση το ίδιο υλικό βρίσκεται διαιρεμένο ανά γνωστικό αντικείμενο.

Ο κόμβος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου