Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την πρόσκληση για προτάσεις στα πλαίσια του FP7 (ICT) στην Ασφάλεια

Στα πλαίσια της πρόσκλησης για προτάσεις στο FP7 (ICT) στην περιοχή της Ασφάλειας. το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) διοργανώνει ημερίδα πληροφόρησης στις 9 Φεβρουαρίου 2007.

Στα πλαίσια της πρόσκλησης για προτάσεις στο FP7 (ICT) στην περιοχή της Ασφάλειας. το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) διοργανώνει ημερίδα πληροφόρησης στις 9 Φεβρουαρίου 2007.

Ο κύριος στόχος της ημερίδας είναι να συγκεντρώσει ειδικούς στον τομέα της Ασφάλειας από τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και το χώρο της βιομηχανίας. έτσι ώστε να τους διευκολύνει στην ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα καθώς και στις εφαρμογές στην ασφάλεια. εντός των πλαισίων που έχουν τεθεί από την πρόσκληση του FP7. Επιπλέον. η ημερίδα θα προσφέρει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν συνεργασίες για την υποβολή προτάσεων.

Η ημερίδα θα συμπεριλαμβάνει μία κεντρική ομιλία από τον κ. Θωμά Σκορδά. Αναπληρωτή Διευθυντή του Unit D4. DG Κοινωνία της Πληροφορίας και Μέσα (Information Society and Media). υπεύθυνου για τον τομέα «Ασφάλεια. διαθεσιμότητα. ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη. και προστασία κρίσιμων υποδομών» (Security. dependability. privacy and Trust. Protection of Critical Information Infrastructures). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις επικεντρωμένες στις τελευταίες εξελίξεις καθώς και στις προτεραιότητες. στα πλαίσια των περιοχών στις οποίες στοχεύει η πρόσκληση. Τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση. Στη συνέχεια θα υπάρχει η δυνατότητα για τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν μικρότερες ομάδες. με κοινό ενδιαφέρον σε κάποιες από τις δραστηριότητες της πρόσκλησης. και να συζητήσουν την έναρξη συνεργασιών με στόχο την προετοιμασία προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ru1.cti.gr/FP7-day