Βασικές δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση Ανοιχτού Λογισμικού

Στα πλαίσια του προγράμματος ΠΛΟΗΓΙΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανέλαβε τη δημιουργία και διεξαγωγή προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχετικά με τις βασικές δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.