1η Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χανίων διοργανώνει σε συνεργασία με το Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης και το Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. την 1η Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση-Αξιοποίηση των ΤΠΕ-Ευρωπαϊκά προγράμματα». Η διημερίδα θα λάβει χώρα από 9 έως και 10 Μαρτίου στα Χανιά.

Σας γνωρίζουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χανίων διοργανώνει σε συνεργασία με το Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης και το Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. την 1η Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής  «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση-Αξιοποίηση των ΤΠΕ-Ευρωπαϊκά προγράμματα». Η διημερίδα θα λάβει χώρα από 9 έως και 10 Μαρτίου στα Χανιά.

Κεντρικός στόχος της διημερίδας είναι η επικοινωνία και η ανάπτυξη ενός διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών. στελεχών της εκπαίδευσης. επιστημόνων και γενικά όλων όσων ενδιαφέρονται για τα θέματα της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και αξιοποίηση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Επί μέρους στόχοι είναι:

 • Η ανάδειξη των χαρακτηριστικών και των πρακτικών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο τομέα των εκπαιδευτικών εφαρμογών της Πληροφορικής
 • Η ενημέρωση για τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τα βιβλία
 • Η αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση
 • Η ένταξη και διάχυση της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί από τις εφαρμογές της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η παρουσίαση του πλαισίου της επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής.

Στο πλαίσιο των στόχων που θέτουμε. οι παρακάτω θεματικοί άξονες προσδιορίζουν. χωρίς ωστόσο να περιορίζουν. ένα γενικότερο σημείο αναφοράς των εργασιών της διημερίδας:

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση της Πληροφορικής
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών Πληροφορικής
 • Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ένταξη των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία και τη μάθηση
 • Μαθησιακές και διδακτικές δραστηριότητες
 • Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών και νέα σχολικά βιβλία
 • Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα και εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με τις εφαρμογές της Πληροφορικής

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει υπό την αιγίδα του την 1η Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής. με θέμα «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση-Αξιοποίηση των ΤΠΕ - Ευρωπαϊκά Προγράμματα». που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χανίων (http://keplinet.epal-elvenizelou.gr/ για περισσότερες λεπτομέρειες).