2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με θέμα Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη διοργανώνεται στη Σύρο απο τις 9 εςω 11 Μαίου 2003.

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ έχει σαν στόχο τον γόνιμο προβληματισμό και τον δημιουργικό διάλογο πάνω στην εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. καθώς και στις σύγχρονες πρακτικές τους έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα στο σχολείο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου του συνεδρίου απο τον ακόλουθο σύνδεσμο