Εγκαταστάθηκε ο κόμβος των ΑτΑ στην Θεσσαλονίκη

Σήμερα. 10/11/99 άρχισε η εγκατάσταση του κόμβου των ΑτΑ στην Θεσσαλονίκη. Αύριο 11/11/99 θα γίνει η εγκατάσταση του κόμβου στην Κόρινθο