Νέοι Κόμβοι των Ασκών του Αιόλου

Το Δίκτυο των Ασκών του Αιόλου γίνεται μέρα με την μέρα πραγματικότητα. Εγκαταστάθηκε ο κόμβος του Ηρακλείου και έγινε η σύνδεση με το ΕΔΕΤ Εχουν εγκατασταθεί οι κόμβοι στην Κόρινθο και Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου αρχίζει η εγκατάσταση στις πόλεις Ιωάννινα. Σέρρες. Τρίπολη. Την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου αρχίζει η εγκατάσταση στο Ρέθυμνο και Χανιά. Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου αρχίζει η εγκατάσταση στην Έδεσσα