Ημερίδες επιμόρφωσης 2007 «eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση» σε Αττική. Πάρο και Νάξο για αρχαρίους. προχωρημένους και στελέχη εκπαίδευσης!

Η Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης και οι Έλληνες προωθητές eTwinning. κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2006 διοργάνωσαν 71 ενημερωτικές εκδηλώσεις - workshops eTwinning σε όλη την Ελλάδα. με στόχο να γνωρίσουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί την καινοτόμο ευρωπαϊκή δράση και να επιμορφωθούν στα εργαλεία και τη φιλοσοφία της. Η ενημερωτική εκστρατεία συνεχίζεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2007 με τη διοργάνωση νέων ημερίδων
Η Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης και οι Έλληνες προωθητές eTwinning. κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2006 διοργάνωσαν 71 ενημερωτικές εκδηλώσεις - workshops eTwinning σε όλη την Ελλάδα. με στόχο να γνωρίσουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί την καινοτόμο ευρωπαϊκή δράση και να επιμορφωθούν στα εργαλεία και τη φιλοσοφία της.

Η ενημερωτική εκστρατεία συνεχίζεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2007 με τη διοργάνωση των κάτωθι ημερίδων:

A/A        Αφορά            Περιφέρεια        Ημερομηνία        Πόλη
1              Αρχαρίους            Αττική        22-02-2007 17:00        Αγ. Δημήτριος
2              Προχωρημένους     Αττική        01-03-2007 16:30        Αγ. Δημήτριος
3              Αρχαρίους            Αττική        06-03-2007 17:00        Μενίδι
4              Προχωρημένους     Αττική        07-03-2007 17:00        Ζωγράφου
5              Προχωρημένους     Αττική        12-03-2007 17:00        Πλάκα
6              Στελέχη Εκπαίδευσης Αττική      16-03-2007 12:00      Αθήνα
7              Αρχαρίους            Κυκλάδες        16-03-2007 17:00      Πάρος
8              Αρχαρίους            Κυκλάδες        17-03-2007 10:30      Νάξος
Οι θέσεις για τα workshops είναι περιορισμένες.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμμετοχή στη διεύθυνση: http://etwinning.sch.gr/events.php. επιλέγοντας την αντίστοιχη ελληνική περιφέρεια και το workshop της επιλογής τους.

 

Στο email που θα δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη δήλωση συμμετοχής θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά η πρόσκληση και το πρόγραμμα για την εκδήλωση.
Μετά το τέλος των εκδηλώσεων θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Η Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης ΥπΕΠΘ της δράσης eTwinning

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μία δράση ηλεκτρονικής αδελφοποίησης της Ε.Ε.. μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά. κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση αποτέλεσε τη βασική δράση του προγράμματος eLearning για τα έτη 2004-2006 και πλέον εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση.
 Η δράση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005 και επί του παρόντος είναι εγγεγραμμένα πάνω από 23.000 ευρωπαϊκά σχολεία.
Το eTwinning υποστηρίζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ) και ένα δίκτυο από Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (ΕΥΥ). όπως είναι η Ελληνική Υπηρεσία eTwinning του Υπ.Ε.Π.Θ. (ιστότοπος: http://www.etwinning.gr. email: etwinning@sch.gr. helpdesk: 801-11-38946). 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις. επισκεφτείτε τον ελληνικό δικτυακό τόπο της δράσης  eTwinning: http://etwinning.sch.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση eTwinning επισκεφτείτε την κεντρική Πύλη της δράσης: www.etwinning.net