6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ

Η Διοικούσα Επιτροπή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής Ελλάδος (ΟΜΕΡ) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Παν. Πατρών διοργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριό της με θέμα "Η γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία".

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 1-3 Ιουνίου 2007. στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες:http://www.omep.gr/ektosynedrio.htm