Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού για τη Βράβευση Σχολικών Δικτυακών Τόπων -2008

Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών «Μιχάλης Δερτούζος» (http://ekped.gr ) και η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε) (http://e-diktyo.eu) σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) (https://www.sch.gr)προκηρύσσουν διαγωνισμό για την βράβευση των καλύτερων σχολικών δικτυακών τόπων Δημοτικών. Γυμνασίων και Λυκείων οι οποίοι φιλοξενούνται σε διακομιστές του ΠΣΔ.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε παράλληλη εκδήλωση στο πλαίσιο του «1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Ημαθίας» (Νάουσα. 9-11 Μαΐου 2008) και αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε με τη βράβευση σχολικών δικτυακών τόπων Δημοτικών Σχολείων στο 4ο Συνέδριο για τις ΤΠΕ-Ε της Σύρου  (4-5-6 Μαΐου 2007).

 

ΣΚΟΠΟΣ

Είναι γνωστό ότι από πολλούς εκπαιδευτικούς. παιδαγωγούς και ερευνητές των ΤΠΕ έχει επισημανθεί η παιδαγωγική αξία και η χρησιμότητα των Σχολικών δικτυακών τόπων (Websites). Εδώ και μερικά χρόνια το ΥΠΕΠΘ. μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). προσφέρει σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας τη δυνατότητα να αποκτήσουν παρουσία στο διαδίκτυο. Η αξιοποίηση της αξιόλογης προσφοράς του ΠΣΔ από τα σχολεία επαφίεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όποτε έχουμε κάποιο αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με το μεράκι ενός εκπαιδευτικού. 

Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η ηθική και υλική επιβράβευση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών – δημιουργών που διατηρούν δικτυακούς τόπους υψηλού επιπέδου.

Ελπίζουμε πως η καθιέρωση της ετήσιας βράβευσης στα συνέδρια (Σύρου και Ημαθίας) των Ενώσεών μας θα οδηγήσει και άλλες σχολικές μονάδες να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη ευελπιστούμε αυτή η βράβευση να καθιερωθεί ως θεσμός – κίνητρο έτσι ώστε ολοένα και περισσότεροι σχολικοί δικτυακοί τόποι  να προσφέρουν  εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με ποιοτικό παιδαγωγικό περιεχόμενο για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο.