Προσαρμογή Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Φάση ΙII)

Προσαρμογή Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Φάση ΙII)

Σας ενημερώνουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. εξ. ΕΥΕ 9649/21-12-2007 YA εγκρίθηκε η διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προσαρμογή Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Φάση ΙII)».στο πλαίσιο της Πράξης «Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή». η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.3 του ΕΠΕΑΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα τεύχη της προκήρυξης: http://www.eye-ypepth.gr/prokirikseis/PROKIRIKSEIS_.htm