Ανακοίνωση Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Το Ποτάμι

Το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διοργανώνει την Ημέρα Του Ποταμού στις 12 ή 13 Απριλίου 2003.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση του διαγωνισμού απο τον ακόλουθο σύνδεσμο

Μπορείτε να κατεβάσετε και την δήλωση συμμετοχής