Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: ʼνοιξη της Ευρώπης

ʼνοιξη της Ευρώπης: μία ομάδα καθηγητών. Η πρωτοβουλία ʼνοιξη της Ευρώπης είναι ένα πολύ σημαντικό και μοναδικό γεγονός για όλους τους νέους ευρωπαίους πολίτες και για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση.

ʼνοιξη της Ευρώπης: μία ομάδα καθηγητών. Η πρωτοβουλία ʼνοιξη της Ευρώπης είναι ένα πολύ σημαντικό και μοναδικό γεγονός για όλους τους νέους ευρωπαίους πολίτες και για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις υπό ένταξη χώρες. συνεργάζονται μαζί μας ούτως ώστε να βοηθήσουν τα σχολεία να ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή διάσταση στην καθημερινή τους εργασία..

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

Μπορείτε να κατεβάσετε και το δελτίο τύπου.