Εκπαιδευτικές εφαρμογές για τον υπολογιστή των 100 δολαρίων

Εκπαιδευτικές εφαρμογές για τον υπολογιστή των 100 δολαρίων
Στα πλαίσια του εργαστηρίου Τηλεματικής του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας διεξάγεται μια προσπάθεια δημιουργίας εκπαιδευτικών εφαρμογών οι οποίες θα μπορούν να εκτελούνται στον υπολογιστή των 100 δολαρίων (OLPC).
Οι εφαρμογές αναπτύσσονται στην πλατφόρμα Squeak e-toys. Η πλατφόρμα Squeak e-toys είναι ανοιχτού λογισμικού και χρησιμοποιείται για την εύκολη δημιουργία πολυμεσικών διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η βασική ιδέα για την δημιουργία αυτών των εφαρμογών είναι η οπτικοποίηση μαθημάτων από την εκπαιδευτική ύλη του Δημοτικού και Γυμνασίου.
Δείτε μία πλούσια συλλογή εκπαιδευτικών εφαρμογών στη διεύθυνση:
http://de.teikav.edu.gr/tmlab/index.php/One_Laptop_Per_Child