Βράβευση των Εθνικών Ομάδων Πληροφορικής από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Βράβευση των Εθνικών Ομάδων Πληροφορικής από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Ε.Π.Υ. για την Βράβευση των Εθνικών Ομάδων Πληροφορικής στο συνημμένο αρχείο.