Παράταση μαθητικού διαγωνισμού «Ξεμπλόγκαρε»

Παράταση μαθητικού διαγωνισμού «Ξεμπλόγκαρε»

Παρατείνεται η διάρκεια του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο «Ξεμπλόγκαρε» έως τη Δευτέρα 23.06.08. ώρα λήξης 24:00. Ο μαθητικός διαγωνισμός. ο οποίος διοργανώνεται από τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Ελλάδας». ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου 2008.

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων. οι μαθητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν τα blogs τους έως και τη Δευτέρα 23.06.08 έναντι της 16ης Μαΐου που είχε οριστεί αρχικά. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ο οποίος αποτελεί δράση Αριστείας της Ψηφιακής Στρατηγικής. έχουν οι μαθητές Δημοτικών. Γυμνάσιων και Λυκείων από την Ελλάδα. που φοιτούν σε ελληνικά ή ξενόγλωσσα σχολεία. δημόσια ή ιδιωτικά και είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι μαθητές καλούνται. μόνοι ή σε ομάδες συμμαθητών από το ίδιο σχολείο. να δημιουργήσουν ένα μοναδικό προσωπικό ιστολόγιο (blog) με πρωτοποριακό και συνάμα εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ο διαγωνισμός έχει 3 ξεχωριστές κατηγορίες συμμετοχής (Δημοτικό. Γυμνάσιο. Λύκειο).

Τα 6 καλύτερα blogs (2 από μαθητές Δημοτικού. 2 από μαθητές Γυμνασίου και 2 από μαθητές Λυκείου). που θα επιλεγούν από πενταμελή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. θα βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα. Συγκεκριμένα:

Α. 1o νικητήριο blog από Μαθητές Δημοτικού – 3.000€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ / 2o νικητήριο blog από μαθητές Δημοτικού 2.000€ συνολικά

Β. 1ο νικητήριο blog από Μαθητές Γυμνασίου – 3.000€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ / 2ο νικητήριο blog από μαθητές Γυμνασίου 2.000€ συνολικά

Γ. 1ο νικητήριο blog από Μαθητές Λυκείου – 3.000€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ / 2ο νικητήριο blog από μαθητές Λυκείου 2.000€ συνολικά.

Τα blogs (συμμετοχές) που δηλώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν. ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι τις 15.09.2008. Τον Σεπτέμβριο του 2008 οι νικητές θα παραλάβουν τα έπαθλά τους. σε ειδική εκδήλωση βράβευσης των νικητών του μαθητικού διαγωνισμού «Ξεμπλόγκαρε». στην Αθήνα. Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού και τις διαδικασίες για την υποβολή συμμετοχών βρίσκονται ανηρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνισμού http://www.kseblogare.gr