Θέματα Δικαίου και Internet

Θέματα Δικαίου και Internet

Δείτε στα συνημμένα αρχεία την ενδιαφέρουσα εργασία του κ. Κων/νου Στυλιάδη - Υπεύθυνου ΚΕΠΛΗΝΕΤ Φλώρινας σχετικά με την υπάρχουσα νομοθεσία για θέματα Τηλεπικοινωνιών. Πληροφορικής και Internet.