Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Β’ επιπέδου

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Β' επιπέδου

Δεύτερη Περίοδος Επιμόρφωσης B' Επιπέδου

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους. προγραμματίζεται η διεξαγωγή της δεύτερης περιόδου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών κατά το διάστημα: 1η Σεπτεμβρίου - 31 Οκτωβρίου 2008

Θα υλοποιηθούν Προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς της Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης. και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02. ΠΕ03. ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70. τα οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου (επιμόρφωση Β' επιπέδου). Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου διεξάγονται σε επιλεγμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.). έχουν διάρκεια 96 ώρες. οι οποίες κατανέμονται σε τρίωρες ή τετράωρες επιμορφωτικές συναντήσεις και έως 12 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. εκτός σχολικού ωραρίου. Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης στα Κ.Σ.Ε. θα ακολουθήσει ενιαία διαδικασία πιστοποίησης στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) της Πράξης.

Γενικά στοιχεία πληροφόρησης σχετικά με τη Πράξη και τη δομή της καθώς και αναλυτικές διαδικασίες αναφέρονται στην Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥπΕΠΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 6098/17.04.2008.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου για τη δεύτερη περίοδο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αναμένεται:

  • Στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα Κ.Σ.Ε. και υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης β' επιπέδου (ηλεκτρονικά. μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) του έργου) και εισαγωγή στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β' Επιπέδου. Διεξαγωγή κλήρωσης για την επιλογή ικανού αριθμού Κ.Σ.Ε. για την υλοποίηση του προβλεπόμενου αριθμού προγραμμάτων ανά κλάδο και διεύθυνση εκπαίδευσης.
  • Στο πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου υποβολή προγραμμάτων από τα Κ.Σ.Ε. που κληρώθηκαν να υλοποιήσουν προγράμματα κατά την δεύτερη περίοδο επιμόρφωσης (μέσω του MIS).
  • Στο δεύτερο δεκαήμερο Ιουνίου έγκριση υποβληθέντων προγραμμάτων και υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών (μέσω του MIS) για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης βu2019 επιπέδου από 1η Σεπτεμβρίου 2008.
  • Στο τρίτο δεκαήμερο Ιουνίου κλήρωση για την κατανομή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης και ανακοίνωση αποτελεσμάτων (μέσω του MIS).

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις παραπάνω δράσεις και τις ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων κλπ. καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων. οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί. επιμορφωτές β' επιπέδου. Κ.Σ.Ε.. κ.α.) παρακαλούνται να επισκέπτονται τον «Ιστότοπο Υποστήριξης Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου» στη διεύθυνση http://b-epipedo.cti.gr και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και λοιπό πληροφοριακό υλικό που δημοσιεύεται εκεί. Επίσης. μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν.