Πόσο αποτελεσματικά είναι τα φίλτρα;

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα φίλτρα;
Μια τεχνική λύση για την ρύθμιση της πρόσβασης σε πληροφορίες ή υπηρεσίες στο Διαδίκτυο σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια αποτελούν τα φίλτρα. Ο βασικός στόχος των φίλτρων για την προστασία των ανηλίκων είναι η παροχή ενός αξιόπιστου φράγματος που αποτρέπει την πρόσβαση σε μη αποδεκτό περιεχόμενο. σε περιεχόμενο που θεωρείται επικίνδυνο ή σε περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει ηθικές βλάβες στην ανάπτυξη των παιδιών. Ταυτόχρονα. το κατάλληλο για παιδιά και για νέους περιεχόμενο δεν θα πρέπει να μπλοκάρεται. Όμως πόσο αποτελεσματικά είναι τα φίλτρα που κυκλοφορούν στην αγορά;
 
Για να δοθεί απάντηση στην παραπάνω ερώτηση. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet Plus ετήσια ανεξάρτητη έρευνα με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών φιλτραρίσματος που υπάρχουν στη διεθνή αγορά. Για τρία συνεχή έτη (2006-2008) υλοποιείται το έργο SIP-BENCH. το οποίο σε ετήσια βάση αξιολογεί 30 συστήματα γονεϊκού ελέγχου. καθώς και συστήματα φιλτραρίσματος spam. 
 
Σκοπός: Η έρευνα σκοπεύει α) να αποτελέσει οδηγό για γονείς και εκπαιδευτικούς με ειδικό στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις παρεχόμενες λύσεις και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών. και β) να δώσει συστάσεις για μελλοντικά προϊόντα με στόχο την καθοδήγηση των παρόχων αυτών των προϊόντων.
 
Εστίαση στα εξής κριτήρια: Αποτελεσματικότητα. επιδόσεις. χρηστικότητα. ευκολία διαμόρφωσης από τον χρήστη. καταλληλότητα για το Ευρωπαϊκό διαπολιτισμικό περιβάλλον.
 
Κατηγοριοποίηση: σε τρεις ηλικιακές ομάδες: (6-10 ετών. 11-14 ετών. 15-16 ετών) με στόχο την αξιολόγηση βάσει των διαφορετικών απαιτήσεων και ρίσκων που υπάρχουν για κάθε ομάδα.