Τα εκκλησιαστικά σχολεία και η επαγγελματική αποκατάσταση που προσφέρουν σε άνδρες και γυναίκες

Τα εκκλησιαστικά σχολεία και η επαγγελματική αποκατάσταση που προσφέρουν σε άνδρες και γυναίκες.

Η εκκλησιαστική εκπαίδευση αποτελεί μία από τις βασικές δομές της ελληνικής εκπαίδευσης που διαγκωνίστηκε για να κερδίσει τη θέση της στο σύγχρονο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. μαζί με τη Πρωτοβάθμια. τη Τριτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια. χωρίς ουσιαστικά να αποστασιοποιείται από την τελευταία. λόγω του ότι τα σχολεία της αποτελούν ειδικούς τύπους σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. όπως πχ. τα μουσικά. τα καλλιτεχνικά ή τα αθλητικά.

Η διαφοροποίηση που επέρχεται αρχίζει από την ύπαρξη της ξεχωριστής Διεύθυνσης που εδρεύει στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σ’ αυτήν. και με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο. ανήκουν διοικητικά σε όλη την ελληνική επικράτεια 18 Γενικά - Εκκλησιαστικά Λύκεια και ισάριθμα Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΙΕΚ). 7 Εκκλησιαστικά Γυμνάσια. 2 Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΙΣΔΕ) αλλά και 4 Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ). που λειτουργούν ως αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες υπαγόμενες στο ΥΠΕΠΘ.