Ώσμωση – Κέντρο Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής: Tέχνες και ανθρώπινα δικαιώματα: ψηφιακή πλατφόρμα και βάση δεδομένων για τον πολιτιστικό ακτιβισμό

Ώσμωση - Κέντρο Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής: Tέχνες και ανθρώπινα δικαιώματα: ψηφιακή πλατφόρμα και βάση δεδομένων για τον πολιτιστικό ακτιβισμό
Η ομάδα της Ώσμωσης δημιούργησε μία ψηφιακή πλατφόρμα. έναν ηλεκτρονικό χώρο επικοινωνίας – σημείο συνάντησης ατόμων. άτυπων ομάδων και φορέων που δραστηριοποιούνται στο τομέα «τέχνες και ανθρώπινα δικαιώματα» και μιας βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει τα στοιχεία τους.
 
Η ψηφιακή πλατφόρμα επιμόρφωσης και δικτύωσης που εξειδικεύεται στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμικό ακτιβισμό. θα δώσει την δυνατότητα σε εγγεγραμμένους φορείς και μεμονωμένα άτομα να ανταλλάξουν ιδέες. να μοιραστούν καλές πρακτικές με άλλους συμμετέχοντες καθώς και να αναζητήσουν υλικό χρήσιμο για τις δράσεις τους. με τη φιλοδοξία να αποτελέσει η πλατφόρμα αυτή. σημείο αναφοράς στην Ελλάδα για δράσεις πολιτιστικού ακτιβισμού για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 
Οι οργανισμοί που εγγράφονται στην πλατφόρμα αφού εισάγουν τα στοιχεία τους καταχωρούνται αυτόματα στην βάση δεδομένων. έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν απεριόριστο αριθμό δράσεων/ projects που έχουν άμεση σχέση με την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και συνοδευτικού υλικού όπως φωτογραφίες. videos. παρουσιάσεις κτλ. Στην πλατφόρμα γίνεται παρουσίαση των οργανισμών και μελών που έχουν κάνει εγγραφή στο σύστημα. γίνεται αναφορά σε τελευταία νέα τους. ενώ υπάρχει και μηχανή αναζήτησης για τους επισκέπτες. Επιπλέον κάθε χρήστης που έχει κάνει εγγραφή μπορεί να συμμετάσχει και στο φόρουμ και να υποβάλλει θέματα για συζήτηση.
 
Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να αναπτύσσεται συνεχώς. παρέχοντας και άλλες υπηρεσίες στα μέλη της. όπως on line βιβλιοθήκη. αξιολόγηση και στη συνέχεια δικτύωση με αντίστοιχες πλατφόρμες και πρωτοβουλίες του εξωτερικού και άνοιγμα σε ομάδες εκτός Ελλάδας.
 
Το συγκεκριμένο έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγκεκριμένα στα πλαίσια του μέτρου 6 «Ενίσχυση της Απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».
 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψηφιακή πλατφόρμα. παρακαλούνται να επισκεφτούν την διεύθυνση http://osmosis-intercultural.gr/artandhumanrights/ και να εγγραφούν ηλεκτρονικά.