Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων (Νηπιαγωγείων/Δημοτικών/Γυμνασίων) στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με τη Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία. πρόκειται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο οι εργασίες του Εργαστηρίου του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας (http://schoolnet.protovoulia.org).

Στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας (ΔΣΚ) συμμετέχουν σχολεία με ομάδες εκπαιδευτικών. οι οποίοι υποστηριζόμενοι συμβουλευτικά (επιμορφωτικά) αξιοποιούν την παιδαγωγική πρόταση και τη μεθοδολογία του ΔΣΚ και εκπονούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε θέματα επιλογής τους. με σκοπό τo στοχευμένo σχεδιασμό. την εφαρμογή και σταδιακή υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων στην καθημερινή σχολική πράξη. στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και βέβαια σε διεπιστημονικά και άλλα προγράμματα ανάπτυξης της σχολικής μονάδας.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στην διεύθυνση http://schoolnet.protovoulia.org