Ανακοίνωση για τις ημερίδες etwinning – Νοέμβριος 2008

Ανακοίνωση για τις ημερίδες etwinning - Νοέμβριος 2008
Κατά τα έτη 2005-2008. από την Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning και τους πρεσβευτές της δράσης eTwinning διοργανώθηκαν επιτυχώς περισσότερα από 180 eTwinningworkshops σε όλη την Ελλάδα. με στόχο την αρτιότερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δράση και τα οφέλη της στην εκπαιδευτική διαδικασία (πάνω από 6.000 επιμορφούμενοι συνολικά).  
 
Η ΕΥΥ eTwinning. συνεχίζοντας τα workshops που έχει προδιαγράψει σε όλη την Ελλάδα για το σχολικό έτος 2008-2009. προγραμματίζει για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2008 πλήθος ενημερωτικών ημερίδων eTwinningγια αρχάριους και προχωρημένους. Οι ημερίδες διοργανώνονται από το σώμα των πρεσβευτών eTwinningκαι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν συμμετοχή στην ημερίδα της αρεσκείας τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://etwinning.sch.gr/events.php. επιλέγοντας την αντίστοιχη ελληνική περιφέρεια και το workshop της προτίμησής τους. 
 
Δείτε περισσότερα στο επισυναπτόμενο.