ΨΗΦΙΟ – 3o τεύχος: Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δ/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

Το δελτίο αυτό αποτελεί μία προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων εκπαιδευτικών σε θέματα εισαγωγής της επιστήμης της Πληροφορικής και των νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Παρότι το δελτίο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. τα θέματα του καλύπτουν ευρύτερα την εισαγωγή των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση. ώστε να διευρυνθεί το αναγνωστικό κοινό με εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή των Τ.Π.Ε στη διδακτική πρακτική.

Στόχος μας είναι το δελτίο να κυκλοφορεί με νέα θέματα. που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών παρέχοντας χρήσιμη πληροφόρηση. φιλοδοξώντας παράλληλα να αποτελέσει έναυσμα για τη δημιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας με την εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό. μελλοντική μας επιδίωξη είναι η δημιουργία βήματος για τη δημοσίευση σχετικών άρθρων από συναδέλφους. που υπηρετούν στο νομό μας.
Στην προσπάθεια αυτή οι θεματικοί άξονες περιλαμβάνουν:

  • Καινοτόμα θέματα της εφαρμογής των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση.
  • Νέες εξελίξεις στις Τ.Π.Ε
  • Προτάσεις για εφαρμογή των Τ.Π.Ε στη διδακτική πρακτική
  • Τεχνικές συμβουλές που διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού στη διαχείριση του σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής.

Πρέπει να τονιστεί ότι το περιεχόμενο των σχετικών διευθύνσεων του Διαδικτύου που παραθέτονται σε κάθε άρθρο για πρόσθετη πληροφόρηση. ελέγχεται μόνο κατά τη διάρκεια συγγραφής του σχετικού άρθρου και ουδεμία ευθύνη φέρουν οι συγγραφείς για τυχόν μελλοντική αλλαγή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Βέβαια οι προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι επιλέγονται τόσο για το περιεχόμενό τους όσο και για την αξιοπιστία τους.

  • Διαβάστε το 3ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου: http://srv-dide.eyv.sch.gr/documents/KEPLINET/Newsletter/ΨΗΦΙΟ-Νοέμβριος_2007.pdf
  • Όλα τα τεύχη φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο http://srv-dide.eyv.sch.gr

Ελπίζουμε η νέα αυτή προσπάθεια να επιτύχει τους στόχους της και να αγκαλιαστεί από την εκπαιδευτική κοινότητα. Περιμένουμε πάντα τα σχόλιά σας. τις προτάσεις και κυρίως τη βοήθειά σας για τη βελτίωση του εγχειρήματός μας.

Οι υπεύθυνοι ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας
Αριστείδης Αράπογλου
Θοδωρής Πάνος