Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν.Αχαϊας : Ενημέρωση για Ευρωπαϊκά προγράμματα

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Όπως γνωρίζετε στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας λειτουργεί τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Κάνοντας πράξη την Ευρωπαϊκή Διάσταση στην εκπαίδευση και συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme (LLP)) σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2008 είναι το ακόλουθο:
  • Leonardo da Vinci: Κινητικότητα 08 Φεβρουαρίου 2008
  • Comenius. Grundtvig : Κινητικότητα   31 Ιανουαρίου 2008
  • Leonardo da Vinci. Comenius. Grundtvig : Συμπράξεις 15 Φεβρουαρίου 2008 Leonardo da Vinci. Comenius. Grundtvig : Πολυμερή σχέδια. δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα 29 Φεβρουαρίου 2008.
  • Leonardo da Vinci: Πολυμερή σχέδια μεταφοράς καινοτομίας 14 Μαρτίου 2008.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. μαζί με τα έντυπα αιτήσεων και τις οδηγίες για τους υποψηφίους. διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση του Διαδικτύου : http://ec.europa.eu/llp   Lifelong Learning Programme (LLP)

 Επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού που για το Leonardo da Vinci είναι η Επαγγελματικής Κατάρτιση Α.Ε  http://www.ep-katartisi.gr/ και για τα υπόλοιπα το ΙΚΥ http://www.iky.gr/   .
Το γραφείο είναι σε θέση να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια στους συναδέλφους τόσο στην συμπλήρωση των αιτήσεων. όσο και στην εξεύρεση εταίρων που είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων.
Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση την :
Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2008
ώρα 17:00
στο Αμφιθέατρο του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας
όπου θα γίνει υποδειγματική συμπλήρωση αίτησης και θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες.
Για την καλύτερη οργάνωση παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή μέσω των Διευθυντών μέχρι 22 Νοεμβρίου στα τηλέφωνα του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν.Αχαΐας 2610 314489 και Φαξ: 2610 314355.
Πληροφορίες:
Ριζόπουλος Ανδρέας – Αριστοτέλης
Τασούλα Βασιλική
2610 314489
  -Ο-
 Προϊστάμενος
 Κωνσταντίνος  Νικολόπουλος