Διαπιστώσεις και προβληματισμοί για τη λειτουργία και το ρόλο της Σχολικής βιβλιοθήκης

Διαπιστώσεις και προβληματισμοί για τη λειτουργία και το ρόλο της Σχολικής βιβλιοθήκης

Δείτε στο συνημμένο  άρθρο για τη λειτουργία των Σχολικών βιβλιοθηκών της Αμαλίας Κ. Ηλιάδη. υπεύθυνης σχολικής βιβλιοθήκης του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων.