Φροντίζουμε το περιβάλλον. Φροντίζουμε το σπίτι μας.

Φροντίζουμε το περιβάλλον. Φροντίζουμε το σπίτι μας.

Την εποχή μας τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής έχουν εισέλθει στη καθημερινή μας agenda και η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές που η ίδια η ανθρωπότητα προκάλεσε.

Η επιτροπή περιβάλλοντος του οργανισμού Έργο Πολιτών (http://www.ergopoliton.gr/) συγκέντρωσε χρήσιμες συμβουλές και σκέψεις σε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που στοχεύει στη φροντίδα του περιβάλλοντος.