Καταγραφή του μαθητικού δυναμικού και εκπαιδευτικού προσωπικού – Survey 2003

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στην προσπάθειά του για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στην εκπαίδευση έχει προχωρήσει στη σχεδίαση βάσης δεδομένων που αφορά το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη εγκυκλίου Γ7/677

Θέμα: "Συμπλήρωση στοιχείων που αφορούν τις εκπαιδευτικές μονάδες της χώρας για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων".

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στην προσπάθειά του για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στην εκπαίδευση έχει προχωρήσει στη σχεδίαση βάσης δεδομένων που αφορά το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για την ενημέρωση και την αξιοπιστία των δεδομένων της βάσης παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των γραφείων. όσο και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να καταγράψουν τα ζητούμενα στοιχεία στο καθορισμένο χρονικό διάστημα 20-31 Ιανουαρίου 2003.

Παρακαλούμε να εκτυπώσετε την εγκύκλιο και να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των ερωτημάτων/φορμών. Επίσης να εκτυπώσετε τις φόρμες που αντιστοιχούν στον τύπο της σχολικής σας μονάδας οι οποίες περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα αρχεία excel (π.χ. τα Γυμνάσια θα εκτυπώσουν τις φόρμες του αρχειου 03_g7_000677_FORMES_GYMNASIOY.xls κ.ο.κ.).

Τα Λύκεια που συστεγάζονται με Γυμνάσια παρακαλούνται να τους παραδώσουν ένα αντίγραφο της εγκυκλίου και των αντίστοιχων ερωτηματολογίων/φορμών.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Γραφείο Καινοτομιών