Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων & αγκυρώσεων σε σχολικά λεωφορεία

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου υπουργικής απόφασης σχετικά με τις «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών».

Με το υπο διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν : α)στην ταξινόμηση και την κυκλοφορία σχολικών λεωφορείων και β)σε θέματα μεταφοράς μαθητών και γ)σε θέματα ελέγχων των σχολικών λεωφορείων Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ http://www.opengov.gr/yme/?p=2303 μέχρι τη 17η Φεβρουαρίου 2012.