Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση & Εκπαίδευση

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής σας καλεί στην ανοικτή εκδήλωση που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. με Θέμα: «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση & Εκπαίδευση»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:00 - 21:00, στην Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος).

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

 

19:00 – 19:15 Χαιρετισμός - Εισαγωγή

Μαρία Σατρατζέμη, Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθηγήτρια, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

19:15 – 19:45 «Smart Cities: Τεχνολογία,  Αειφόρος Ανάπτυξη και Σύγχρονες Μορφές Διακυβέρνησης»

Χαράλαμπος Τσιτλακίδης, Μηχανικός Πληροφορικής, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δ/νση Επιχειρησιακού Προγρ/μού & Συστημάτων Τ.Π.Ε. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

19:45 – 20:15 «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης»

Ευάγγελος Γρηγορόπουλος, Τεχνική Υποστήριξη ΠΣΔ Παν/μιου Μακεδονίας

 

20:15 – 20:45 «Αξιοποίηση Ανοικτού Λογισμικού για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»

Φωτεινή Τρίμμη, Τάνια Κάργα, Ομάδα Ανάπτυξης Υπηρεσιών ΠΣΔ Παν/μιου Μακεδονίας

 

20:45 – 21:00 Συζήτηση – Ερωτήσεις Κλείσιμο Εκδήλωσης