Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα: Προγραμματισμός Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programmin

Το Θερινό Σχολείο ξεκινάει την Παρασκευή 10/7/2015, 19:30 με συνάντηση γνωριμίας - προετοιμασία απαιτούμενης υποδομής. Τα μαθήματα - εργαστήρια ξεκινάνε το Σάββατο 11/7/2015 στις 10:00, ολοκληρώνονται την Κυριακή 19/7/2015 στις 18:00, και διακρίνονται σε "Εντατικά Εργαστήρια" τα οποία θα υλοποιηθούν τα Σαββατοκύριακα 11-12/7 & 18-19/7, 10:00 - 18:00, και σε "Απογευματινά Εργαστήρια" τα οποία θα υλοποιηθούν Δευτέρα 13/7, Τετάρτη 15/7 και Παρασκευή 17/7, 14:00 - 20:00. Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών: Σάββατο 20 Ιουνίου 2015, 18:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες  επισκεφτείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πύλη των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ