Λευκή λίστα – Ορισμός αξιόπιστων αποστολέων

Επιλέγοντας "Αλληλογραφία --> Κανόνες" και στην συνέχεια πατώντας στο κείμενο "Λευκή Λίστα"  στην εφαρμογή webmail.sch.gr μπορείτε να ορίσετε email διευθύνσεις- αποστολείς, που θεωρείτε αξιόπιστες και επιθυμείτε να λαμβάνετε πάντα μηνύματα από αυτούς. Τοποθετώντας έναν λογαριασμό email στη λευκή λίστα, ακόμα και αν ένα μήνυμα του έχει χαρακτηριστεί ως Spam θα το λάβετε κανονικά.

Παράδειγμα προσθήκης λογαριασμών email στη λευκή λίστα
Παράδειγμα προσθήκης λογαριασμών email στη λευκή λίστα

Κάθε λογαριασμός email που προσθέτετε πρέπει να τοποθετείται σε νέα γραμμή. Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη λογαριασμών στη Λευκή λίστα, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.
Mπορείτε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε λογαριασμούς από τη λίστα. Παράδειγμα προσθήκης λογαριασμών email στη λευκή λίστα αποτυπώνεται στην παραπάνω εικόνα.