Προώθηση εισερχόμενης αλληλογραφίας σε άλλη διεύθυνση

H εφαρμογή webmail.sch.gr σας δίνει την δυνατότητα να προωθείτε αυτόματα όλα τα μηνύματα που λαμβάνεται στο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μία ή περισσότερες  άλλες διεύθυνσεις, που ίσως ελέγχετε πιο συχνά. Για να κάνετε τις σχετικές ρυθμίσεις μεταβείτε από το οριζόντιο μενού "Αλληλογραφία-->Κανόνες" και στην οθόνη που θα εμφανιστεί πατήστε πάνω στο "Προώθηση".

Ορίστε αν θέλετε να κρατούνται τα προωθούμενα μηνύματα σας και στο λογαριασμό σας ώστε να τα βλέπετε και μέσω του webmail.sch.gr, ενεργοποιώντας το "Διατήρηση ενός αντιγράφου μηνύματων σε αυτό το λογαριασμό;"

Στο πλαίσιο "Διευθύνση(εις) για προώθηση;" ορίστε την /τις ηλ. διευθύνσεις email όπου θέλετε να προωθείτε την εισερχόμενη αλληλογραφία σας.

Τέλος πατήστε το κουμπί "Αποθήκευση και Ενεργοποιήση" για να ενεργοποιήσετε την προώθηση εισερχόμενης αλληλογραφίας.