Φάκελος auto με αυτόματη σελίδα ευρετηρίου (autoindex)

Στον ριζικό φάκελο του ιστοτόπου υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός φακέλου auto ο οποίος εμφανίζεται ως μία σελίδα ευρετηρίου των αρχείων που έχουν τοποθετηθεί εκεί, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

 alt