Μέσα στον κατάλογο autosch βρήκα εικόνες ή αρχεία που μου φάνηκαν χρήσιμα. Μπορώ να κάνω δεσμούς προς αυτά για να χρησιμοποιήσω στον δικτυακό τόπο που κατασκευάζω μόνος μου;

Όχι. Η εσωτερική λειτουργικότητα του συστήματος αυτόματης παραγωγής ιστοσελίδων του ΠΣΔ και επομένως τα περιεχόμενα του καταλόγου autosch μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάτι από τον κατάλογο autosch αντιγράψτε το πρώτα σε άλλη θέση.