Στον δικτυακό μου τόπο βρίσκω (εκτός από τη σελίδα autoschindex.php και τον κατάλογος autosch) και άλλες σελίδες, εικόνες και υποκαταλόγους που δεν τις τοποθέτησα εγώ. Μπορώ να τις διαγράψω;

Εφόσον είστε σίγουροι ότι τα αρχεία αυτά δεν έχουν τοποθετηθεί από εσάς ή τους συνεργάτες σας, τότε πρόκειται για αρχεία του παλιότερου συστήματος αυτόματης κατασκευής ιστοσελίδων. Αν έχετε χρησιμοποιήσει το νέο σύστημα στο mysch μετά την 1/5/2004 τότε αυτά τα αρχεία δεν χρησιμοποιούνται πλέον.