Τι είναι η σελίδα autoschindex.php και ο κατάλογος autosch που βρήκα στον δικτυακό μου τόπο χωρίς να τα τοποθετήσω εγώ;

Είναι αρχεία που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα συστήματα αυτόματης κατασκευής ιστοσελίδων του ΠΣΔ. Διαγραφή η αλλαγή της autoschindex.php θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσουν να εμφανίζονται οι αυτόματα κατασκευασμένες ιστοσελίδες στον δικτυακό σας τόπο (μπορείτε απλά να τις ενεργοποιήσετε ξανά από το mysch). Διαγραφή η αλλαγή του καταλόγου autosch (ή μέρους αυτού) θα έχει πιθανότατα ως μη αναστρέψιμη επίπτωση την δυσλειτουργία των αυτόματα κατασκευασμένων ιστοσελίδων με συνέπεια να χρειαστεί να επαναλάβετε όλη η μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους (από το mysch).