“Σύνδεση με Σύνεση”: Διαδικτυακά σεμινάρια για την ορθή, υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του διαδικτύου

sinesi1Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο υλοποιεί τη δράση "Σύνδεση με Σύνεση" στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθούν μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) για την ορθή, υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2015 - Απριλίου 2016, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://meeting.sch.gr).

Τα διαδικτυακά σεμινάρια απευθύνονται προς τους μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού καθώς και της Α’ και Β’ τάξης του Γυμνασίου, όλων των περιφερειών της χώρας.

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα διαδικτυακά σεμινάρια, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στη διαδικτυακή διεύθυνση http://synmesyn.sch.gr/ μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015. Για τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής η σχολική μονάδα θα πρέπει να συνδεθεί στον δικτυακό τόπο http://synmesyn.sch.gr/ με τον επίσημο λογαριασμό που διαθέτει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαδικτυακά σεμινάρια μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://synmesyn.sch.gr/index.php/component/content/article?id=10.