Διεξαγωγή Έρευνας – Αφορά Διευθυντές/ντριες και Υποδιευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ονομάζομαι Αναστάσιος Γ. Παπαδόπουλος και στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής στο ΔΠΘ διεξάγω έρευνα με Επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Κούλη Όλγα.
Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τους Διευθυντές/ντριες και Υποδιευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, ακολουθεί τους κανόνες της Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΔΠΘ και έλαβε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σας παρακαλώ θερμά να συμπληρώσετε το ανώνυμο ερωτηματολόγιο του παρακάτω link για το οποίο δεν απαιτούνται περισσότερο από δέκα λεπτά. Η συμβολή σας είναι καταλυτική.
https://docs.google.com/forms/d/19YYGkeCIqcvAURjFw75_ZG1GwabnDTd3og7KBLIAgPU/edit

Ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη
Με εκτίμηση
Αναστάσιος Γ Παπαδόπουλος
Εκπαιδευτικός ΠΕ86